REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA - INFORMACIJE I POMOĆ

Ove informacije pomoći će Vam da bolje razumete proceduru vezanu za registraciju poljoprivrednog gazdinstva.

U Registar se upisuje poljoprivredno gazdinstvo sa NAJMANJE 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, ili sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, ukoliko se odlučite da obavljate stočarsku, vinogradarsku ili povrtarsku proizvodnju u zaštićenom prostoru.

Poljoprivredno zemljište koje se upisuje u Registar prilikom registracije gazdinstva, trebalo bi da je u vlasništvu lica koje registruje gazdinstvo ili da je zemlju lice uzelo u zakup od drugog fizičkog lica ( to mogu biti i najbliži srodnici kao što je otac, majka, brat, sestra, baba, deda... ), sa kojim se zaključuje UGOVOR O ZAKUPU ZEMLJE ili UGOVOR O USTUPANJU ZEMLJE NA KORIŠĆENJE BEZ NAKNADE.

Za svaku parcelu koja je predmet upisa u registar, potrebno je da se izvadi POSEDOVNI LIST IZ KATASTRA NEPOKRETNOSTI  i da se sačini jedan od pomenutih oblika ugovora između lica koje daje zamlju u zakup ili na korišćenje i lica koje po osnovu uzimanja te zemlje namerava da registruje poljoprivredno gazdinstvo.
UGOVOR SE OVERAVA KOD NOTARA.

Registracija poljoprivrednog gazdinstva vrši se kod uprave za Trezor prema vašem mestu prebivališta, bez obzira na to gde se nalaze parcele koje su predmet upisa u Registar.
Tom prilikom potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

1. Očitana lična karta lica koje namerava da registruje poljoprivredno gazdinstvo (fotokopija i original na uvid).
2. Izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti) za sve katastarske parcele koje se prijavljuju.
3. Ugovor overen kod notara za ona lica koja nemaju zemlju u svom vlasništvu.
4. Dokaz o otvorenom namenskom računu za poljoprivredu ( ugovor o otvaranju računa, potvrda banke ili fotokopija bankovne-platne kartice ) - Namenski račun za poljoprivredu može se otvoriti kod većine banaka.

Uz ovu dokumentaciju koju prilažete, u Upravi za trezor popunjavaju se određeni obrasci u zavisnosti od oblika proizvodnje kojom nameravate da se bavite - SVI OBRASCI DOBIJAJU SE U TREZORU.

Lice u radnom odnosu ili penzionisano lice takođe može otvoriti gazdinstvo i biti nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Upis u Registar poljopruvrednih gazdinstva je besplatan i dobrovoljan.

NAPOMENA:
Ukoliko procenite da ne možete sami da se snađete i izvršite registraciju gazdinstva, pozivamo Vas da popunite upitnik u nastavku i naš stručni tim će Vas kontaktirati i pojasniti sve procedure vezane za registraciju. Nakon popunjavanja upitnika na Vaš email stići će Vam potvrdna poruka, dodatna pojašnjenja i prateća dokumentacija vezana za registraciju gazdinstva. Srećno ;)

 

Mladi poljoprivrednici Srbije

OPŠTI PODACI O LICU KOJE NAMERAVA DA REGISTRUJE POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO
INFORMACIJE VEZANE ZA PROCES REGISTRACIJE PG
Dozvole i potvrde